Вашиот НОВ семеен дом, со доверба,
сигурност и квалитет во секој квадратен метар!

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОДАЖБА

Тел: + 389 (0)2 263 2666
Моб.1: + 389 (0)78 377 722
Моб.2: + 389 (0)78 341 518
Моб.3: + 389 (0)78 341 161
E.П. zsf@zsf.com.mk
"Тимот, предводен од Фатмир Етеми, вклучува високо образован и квалификуван кадар" 

Фатмир Етеми

Сопственик