kreditiranje-2

ПРОДАЖБА И КРЕДИТИРАЊЕ

ЗСФ КОМ ДООЕЛ има воспоставени добри деловни односи со повеќето банки, со што им се овозможува на клиентите флексибилност во процесот на хипотекарни кредити/станбени кредити. Во долгогодишната соработка со банките сме создале сигурност и доверливост кон нашите клинети.

Ви нудиме поволно кредитирање во следниве банки:

Partners-Logos-halk
Partners-Logos-stopanska
Partners-Logos-sparkasse
Partners-Logos-komercijalna
Partners-Logos-tutunska
Partners-Logos-pro-credit
partners-logos-silkroad

За повеќе информации обратете се на нашите контакт телефони.