ПРОДАЖБА И КРЕДИТИРАЊЕ

ЗСФ КОМ ДООЕЛ има воспоставени добри деловни односи со повеќето банки, со што им се овозможува на клиентите флексибилност во процесот на хипотекарни кредити/станбени кредити. Во долгогодишната соработка со банките сме создале сигурност и доверливост кон нашите клинети.

Ви нудиме поволно кредитирање во следниве банки:

За повеќе информации обратете се на нашите контакт телефони.