PËR INFORMATA KONTAKTONI

Bul. ”Partizanski Odredi” nr. 106
Shkup / 1000 / R.e Maqedonisë
Tel. : + 389 (0)2 263 2666
Faks : +389 (0)2 309 1186
Mob. 1: +389 (0)78 377 722
Mob. 2: +389 (0)78 341 518
Mob. 3: +389 (0)78 341 161