PROJEKTE TË PËRFUNDUARA

LAGJJA MAXHIR

Ndërtesa e re bashkëkohore Lagjja Maxhir ndodhet në lagjen Maxhar pn, Komuna Qendër Shkup.

Në anën lindore, ndërtesa banesore lidhet me rrugën Belasica,ndërsa në anën veriore është e lidhur me Bulevardin Kuzman Josifovski Pitu. Nё mjedisin mё tё ngushtё tё ndërtesës banesore gjenden: stacioni hekurudhor dhe stacioni I autobusave, parku, institucionet arsimore, institucione tё larta arsimore, objekte shëndetësore, qendra tregtare Vero, qendra e qytetit etj.

Ndërtesa banesore Lagjja Maxhir ju ofron një shtëpi të re familjare, me besim, siguri dhe cilësi në çdo metër katror.

SKOPJE CITY GARDEN

Kompleksi banesoro-afarist“Skopje City Garden” paraqet objekt bashkëkohor që ofron banesa me tipologji dhepozicione të ndryshme në njësi banesore, me madhёsi dhe orientim tё ndryshёm. Çdo banesё ofron mundёsinё pёr rirregullim dhe transformim nё pёrputhje me nevojat e klientёve. Me ofertёn pёr tipologji tё ndryshme tё banesave arrihet pёrshtatshmёria maksimale e objektit pёr tё gjitha dёshirat dhe nevojat e klientёve, me mundёsi pёr bashkim tё dy ose mё tepёr banesave.

Kompleksi ёshtё i pasuruar me mbi 3000 m2 pёr hapёsirё afariste nё kuadёr tё pёrdhesёs. Hapёsirat qё janё planifikuar kontribuojnё nё rritjen e cilёsisё dhe jetesёsbashkёkohore tё klientёve tonё, si dhe tё banorёve nё objektet nё afёrsi.

PARTIZANSKA

Kompleksi banesoro-afarist “Partizanska”, gjendet në komunën Karposh 3, në bulevardin “Partizanski Odredi” nr.106. Ky kompleks banesoro-afarist, nё prerje vertikale pёrbёhet nga: Pёrdhesa, 8 kate dhe nёnkulmi me 90 njёsi banesore.

Njësitë e banimit që përbëjnë objektin janë me tipologji, madhësi dhe orientim të ndryshëm. Në nivelet nëntokësore të objektit ndodhen parkingjet, përderisa në përdhesë janë të vendosura hapësirat afariste. Vendndodhja e objektit paraqet vend ideal për të jetuar dhe ambient për të gjitha gjeneratat, me të gjitha shërbimet e nevojshme në afërsi. Motoja jonë është: Shtёpia juaj e re familjare me besim, siguri dhe cilёsi nё çdo m2.

PALLATI VODNO

Kompleksi elitar Pallati Vodno është vendosur në shpatet e bukura të Vodnos.

Lokacioni tërheqës i Pallatit Vodno, kombinuar me banesa luksoze dhe parkingje private, ashensor modern dhe pajisje për siguri elektronike u garanton jetesë cilësore në një mjedis të qetë dhe natyror.

Objekti u lëshua në përdorim në vitin 2014. Me të gjitha karakteristikat dhe cilësitë e veta, Pallati Vodno ju ofron shtëpinë ideale të ëndrrave tuaja!

BAGDATSKA

Kompleksi Bagdatska është vendosur në zemër të Shkupit, në një pjesë atraktive dhe të qetë në lagjen Taftalixhe, që njihet me emrin Restoran qumështi. Lartësia e objektit është: Përdhesë, 2 kate dhe nënkulm. Në aspektin e tipologjive, kompleksi i përmban këto lloje të banesave: banesa tredhomëshe dhe banesa katërdhomëshe. Avantazhi i kompleksit qëndron në numrin e vogël të banesave që përmban, duke siguruar intimitet më të madh te banorët. Kompleksi është përfunduar në vitin 2013.

Dizajni cilësor dhe bashkëkohor i kompleksit Bagdatska ofron stil të jetesës luksoz dhe të qetë, me të gjitha përparësitë e jetesës metropolitane… stil i jetesës që ju e meritoni!

ÇAIR

Objekti gjendet në rrugën “Xhon Kenedi” në komunën e Çairit, Shkup. Objekti përbëhet nga: Përdhesa, 7 kate dhe nënkulm me një sipërfaqe totale prej 10,000 m2. Ky objekt përmban 90 banesa dhe është ndërtuar në vitin 2006. Në përdhesë janë të vendosura hapësirat afariste, përderisa objekti posedon parkingje nëntokësore dhe të jashtëm. Dizajnuar dhe ndërtuar në stil bashkëkohor, me të gjitha kushtet për jetesë familjare të rehatshme me kombinim të rrallë të përfitimeve urbane, si dhe hapësira të mëdha të gjelbërimit.

FUSHË TOPANË

Objekti është i vendosur në një pjesë të veçantë dhe të qetë në komunën e Çairit, Shkup. Ky objekt bashkëkohor funksionon suksesshëm për aktivitete afariste, si dhe për jetesë familjare të rehatshme me një sipërfaqe totale prej 15,000 m2. Objekti është ndërtuar në vitin 2009.

SHTËPIA MAQEDONASE

Ky objekt paraqet strukturë të rëndësishme, që gjendet në Kalanë e Shkupit. Objekti është renovuar suksesshëm në të gjitha kornizat e vlerave historike dhe kulturore.