Shtëpia juaj e re familjare, me besim,
siguri dhe cilësi në çdo metër katror!

INFORMACIONE PËR SHITJE

Tel: + 389 (0)2 263 2666
Mob.1: + 389 (0)78 377 722
Mob.2: + 389 (0)78 341 518
Mob.3: + 389 (0)78 341 161
Email: zsf@zsf.com.mk
Ekipi i udhёhequr nga Fatmir Etemi, pёrfshin menaxhment me arsim tё lartё.

Fatmir Etemi

Pronar